Llar d’ infants Bon Camí

L’escola infantil Bon Camí és un centre que fa més de 40 anys que recentment ha estat totalment renovada.  Està destinat a l’educació del nen de 3 mesos a 3 anys i es troba situada al cor del barri de Sant Andreu.

La nostra escola pretén que el nen i la nena gaudeixin plenament de la seva infantesa. Tot està pensat per a l’atenció dels més petits, l’estreta relació amb l’educador/a i els altres nens, el nombre limitat de nens per grup, les activitats, etc., tot ajuda a desenvolupar la personalitat, a adquirir els hàbits d’autonomia i les capacitats pròpies de cada edat i cada nen.

L’escola infantil està atesa per professionals en l’educació per a la primera infantesa.

Els nens, distribuits en grups, estan a càrrec d’un educador/a
de 0 a 1 any , de 1 a 2 anys i de 2 a 3 anys

 

Horari escolar

  • 2 quarts de 8 a 9 permanéncies
  • 9 a 2 quarts 1 horari matí
  • 9 a 13 horari mitgdia amb dinar
  • 9 a 15 horari mitgdia amb dinar i berenar
  • 15 a 18 hores permanéncies

Equip 1 Bata i Motxilla

És obligatori portar-lo complet i marcat. La roba (com abrics, jaquetes, bata…) ha de dur una tira per a poder penjar-la.
És imprescindible que aquesta roba sigui còmoda, per a poder facilitar l’autonomia de l’alumne.

Relació professorat-pares
Per a la nostra escola és molt important la relació del professorat amb els pares.
Cada dia el professor/a tindrà contacte directe amb aquests per a poder comentar les incidències del seu fill.
En cas de que algun pare desitgi aprofundir sobre qualsevol tema relacionat amb el seu fill, tot el professorat i la Direcció està a la seva disposició.
 Servei de Menjador
És un servei obert als nens del centre durant tot el curs, que es pot utilitzar periòdicament o esporàdicament. Per a fer-ho d’aquesta última manera cal avisar el dia abans. Si un nen ha de fer algun règim específic, ens heu d’avisar mitjançant l’agenda i cal que ens digueu la causa, el tipus de dieta i la durada que ha de tenir. Igualment en els cassos d’al·lèrgies alimentícies.
Els menús se us aniran facilitant durant tot el curs. Els nens que es quedin a dinar han de portar: 1 pitet, degudament marcat amb el nom i 1 llençol mida bressol ajustable (cada dilluns)