POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant RGPD), l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, així com aquelles dades a les quals s’accedeixi com a conseqüència de la seva navegació al portal, passaran a formar part de l’tractament propietat de Vázquez Jou, Irene, amb CIF 43546945X i amb domicili social al c / Doctor Santponç, 58 Entr. 1a. 08030. BARCELONA. BARCELONA. La finalitat d’aquest tractament és la gestió, prestació i millora dels serveis i productes oferts en cada moment per Vázquez Jou, Irene al portal i fora d’ell, el seguiment comercial i remissió d’informació actualitzada dels productes i serveis relacionats, presents i futurs, i, si escau, la realització de les activitats de facturació i qualssevol altres que puguin ser necessàries per dur a terme la relació contractual que pogués establir-se entre vostè i Vázquez Jou, Irene. De la mateixa manera, Vázquez Jou, Irene compromet a no cedir les seves dades a terceres persones amb cap tipus de cap excepte consentiment exprés per part seva. A aquests efectes, vostè presta el seu consentiment exprés a la cessió i tractament de les seves dades personals per l’entitat de Vázquez Jou, Irene per a fins administratius interns.

Vostè podrà exercitar en tot moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i dret a l’oblit a el tractament de les seves dades personals, pels següents mitjans:

1) Correu electrònic, a la secció: boncami58@gmail.com

2) Comunicació escrita dirigida a C / Doctor Santponç, 58 Entr. 1a. 08030. BARCELONA. BARCELONA.

Així mateix, mitjançant la complementació, registre i / o remissió dels formularis de dades que es contenen en aquest portal, vostè pot prestar a través del formulari web el seu consentiment exprés a l’enviament d’comunicacions comercials, promocionals i publicitàries (inclòs per correu electrònic i mitjans de comunicació electrònica equivalents) referents als serveis relacionats, presents i futurs, oferts per l’entitat de Vázquez Jou, Irene. S’identificaran mitjançant la paraula ‘publicitat’ aquells correus o newsletters que continguin comunicacions comercials o promocions, exclusivament. vostè podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment amb la simple notificació de la seva voluntat, a través de correu electrònic, oa l’adreça C / Doctor Santponç, 58 Entr. 1a. 08030. BARCELONA. BARCELONA.

L’informem que tenim implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries, de conformitat amb la normativa vigent, per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteracián, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte el estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o de l’medi físic o natural. No serem en cap cas responsables de la licitud, veracitat i exactitud de les dades subministrades per vostè. Queda sota la seva exclusiva responsabilitat la notificació de qualsevol modificació en els mateixos.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a la pàgina web www.boncami.es propietat de Vázquez Jou, Irene, no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des aquest lloc amb altres webs.

 

Condicions d’ús

Les presents condicions són els termes i condicions amb els que vostè (l’Usuari), regulen l’ús igaudi del web de Vázquez Jou, Irene. Ser usuari del web de Vázquez Jou, Irene implica que vostè reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que es derivi de la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si vostè no està d’acord amb aquestes condicions li preguem que no continuï usant aquest web.

1.- Objecte de la web.

El web de Vázquez Jou, Irene (des d’ara el web) s’ha realitzat amb objectiu merament informatiu per als seus usuaris, que disposen d’informació que s’ofereix de forma gratuïta i accessible per a tot el món sense necessitat d’abonar cap import en cap moment de l’accés. És sobre aquest entorn especialment, sobre el qual qual Vázquez Jou, Irene desitja establir les presents condicions i limitacions d’ús, que s’estén i afegeix en totes les clàusules complementàries i no contradictòries a les que puguin cobrir altres parts del web subjectes a condicions generals i / o particulars. Fins i tot unes ‘condicions particulars’ en el cas de ser necessari per a serveis concrets. aquestes últimes ‘Condicions Particulars’ hauran de ser posades a disposició de l’Usuari de manera fefaent per qualsevol mitjà i visats de forma específica per l’Usuari, abans que les dues parts les consideren acceptades i obrin en conseqüència.

2.- Limitacions d’ús i protecció de la informació i continguts d’www.boncami.es.

El contingut i la informació a la qual pugui accedir l’usuari a través del web, principalment mitjançant el cercador o dins de l’espai reservat per a usuaris registrats, són propietat de Vázquez Jou, Irene. Es pot visualitzar aquesta informació per a usos personals, informatius i no comercials. Però està prohibit copiar, distribuir, reproduir, llicenciar, transferir o vendre qualsevol tipus de informació que s’extregui del web de Vázquez Jou, Irene i especialment de l’cercador d’usuaris. Vázquez Jou, Irene realitza canvis puntuals en la informació, inserint marques d’aigua amb tecnologia de xifrat, que no alteren el contingut ni significat de la mateixa en grau algun, però que permeten la detecció de comercialitzacions il·lícites de la base de dades i la procedència d’aquestes comercialitzacions, així com la data i IP d’extracció, podent provar d’aquesta manera, la captació il·lícita d’informació i, per tant, exigirà les penes tipificades en el codi penal a l’respecte de la apropiació indeguda de bases de dades.

3.- Drets d’autor i marques.

La propietat intel·lectual i industrial, marques comercials, gràfics, imatges, logotips, informació i icones visibles en el web de Vázquez Jou, Irene són de propietat exclusiva de Vázquez Jou, Irene oa és el cas de l’entitat o col·lectiu que ha autoritzat la seva inclusió. Tot el contingut i el seu format estan protegits per les lleis en vigor d’àmbit nacional i internacional. L’ús interessat de qualsevol contingut que es trobi en el web de Vázquez Jou, Irene queda
absolutament prohibit, llevat que hi hagi concessió d’una llicència per escrit.

4.- Política de privacitat.

Vázquez Jou, IreneL’objectiu de la política de privacitat de Vázquez Jou, Irene és complir a l’màxim la legislació vigent de protecció de dades personals. Per a qualsevol dubte a l’respecte, així com per exercir el dret de accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i dret a l’oblit de les seves dades a les nostres Vázquez Jou, Irene18/24 bases de dades haurà d’identificar de forma fefaent i dirigir-se per escrit a: Vázquez Jou, Irene, C / Doctor Santponç, 58 Entr. 1a. 08030. BARCELONA. BARCELONA., O a l’Telèfon: 671369482, o a través de l’adreça d’E-mail: boncami58@gmail.com. Vázquez Jou, Irene no utilitzarà la seva informació sense el seu permís a excepció de la seva adreça de correu, quan ho requereixi, per mantenir una conversa que sigui iniciada per Vostè, a més de facilitar-li, en la mesura del possible i sense estar obligat en cap moment a això, una forma en la qual pugui administrar la seva pròpia informació i serveis. A l’usar la web www.boncami.es. vostè ens està autoritzant a emmagatzemar el rastre deixat per la seva adreça IP amb el propòsit d’administrar els sistemes, millorar l’efectivitat de l’Web i fer estudis estadístics globals, així com com a mesura de seguretat i per respondre davant requeriments judicials si fos el cas. L’usuari té la possibilitat d’acceptar o rebutjar ‘cookies’ configurant per a això el seu navegador. En aquest cas, és possible que algunes de les funcionalitats de l’web no funcionin adequadament. De vegades, en els formularis en els quals es recullen dades se sol·licita l’autorització per enviar-novetats sobre el servei de Vázquez Jou, Irene i / o de tercers, i puntualment realitzar enquestes per conèixer el nivell de satisfacció de l’Usuari sobre el servei. Vázquez Jou, Irene, en la seva qualitat de propietària i gestora de la web, no podrà vendre ni llogar a terceres organitzacions seva llista d’Usuaris i dades de contacte, encara que si és possible que dins de les comunicacions que faci directament s’incorpori informació de terceres organitzacions que Vázquez Jou, Irene entengui d’interès especial per a l’Usuari, podent oposar-se a aquest tractament en qualsevol moment segons recull la nostra política de privacitat.

 5.- Responsabilitat.

Vázquez Jou, Irene no es fa responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o dolentes configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’Usuari, fallades en la transmissió i defectes de l’ fabricant de programari. Aquest web està preparat per defecte per a ser visualitzat en qualsevol navegador Web que treballi en qualsevol sistema operatiu. Vázquez Jou, Irene no respon de la manca de visualització d’informació rellevant que es puguin produir en un altre tipus de combinació possible de navegadors i / o sistemes operatius. Vostè és l’únic responsable del que passi en el seu propi Equip, i haurà de prendre les mesures de seguretat adequades per protegir la informació allotjada en el mateix, per evitar pèrdues o danys causats per descàrregues des del web Respecte de la informació a la qual pugui accedir l’usuari a través del web, a causa de les diferents fonts d’obtenció de la mateixa i el seu procés d’enregistrament,  Vázquez Jou, Irene no garanteix la correcció absoluta de la mateixa i per això l’Usuari no podrà exigir responsabilitat per danys i perjudicis derivats d’errors en la informació subministrada.

 6.- Modificacions.

Vázquez Jou, Irene podrà variar les presents condicions en qualsevol moment, encara que no és intenció que sigui freqüent, publicant en aquesta mateixa pàgina les dates de les modificacions i entrant en vigor de forma immediata. Si per canvi legislatiu o resolució judicial deixa de ser aplicable un part de les presents condicions, aquestes clàusules han de ser anul·lades, però les altres seran perfectament vàlides i romandran en vigor. El fet de continuar fent servir el nostre web implica que vostè accepta aquestes condicions i es compromet a acceptar les modificacions realitzades en les mateixes, obligant-se a revisar aquesta pàgina amb freqüència. En cas de no acceptar aquestes condicions, no ha de seguir visitant el Web de Vázquez Jou, Irene

 7.- Independència.

Els continguts d’Vázquez Jou, Irene no tenen cap línia política ni es recolza cap ideologia o Vázquez Jou, Irene 19/24 grup polític-social ni empresarial per sobre d’un altre.